Struktura zatrudnienia

Pracownicy pedagogiczni

 

 

 

Liczba osób

Liczba etatów

dyrektor

1

1

pedagog

1

0,58

nauczyciele

24

19,61

razem

26

21,19

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej

 

Wykształcenie:

Wykształcenie

Liczba osób

wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym

26

 

Stopnie awansu zawodowego:

Stopień

Liczba osób

dyplomowany

17

mianowany

5

kontraktowy

3

stażysta

1

razem

26

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

 

 

Liczba osób

Liczba etatów

administracja

3

2,5

obsługa

7

5,5

razem

10

8

Script logo